Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
TORLAKONDAN - Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU - TÜRK FİLOZOF TORLAKON
   
 Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU

Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU
 Yazı Boyutu

 Tarih : 25.02.2015 - 14:01:05


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı: Üniversitelerdeki terörist yapılanmalar sadece Milliyetçi-Ülkücü öğrencilere değil; geleceğimizin inşasını gerçekleştirecek tüm üniversite gençliğine yönelik bir tehdit ve tehlikedir. Bu soysuzların yoğunlaştığı

 

Ülküdaşımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Şehit Edilmesi Sonrasında Yaşanan Süreçle Alâkalı Basın Açıklaması

   Hükümetin “açılım” adı altında başlatmış olduğu ihanet süreci, üniversitelerimiz başta olmak üzere; memleketimizin birçok noktasında bölücü hainlerin serbestçe yuvalanıp, kanlı eylemler yapmasına zemin hazırlamıştır. Bunun son örneği, geçtiğimiz Cuma günü Ege Üniversitesinde Fırat Çakıroğlu Ülküdaşımızın kahpece şehit edilmesi olmuştur. Bu hadise sadece Ülkücüler değil, insanlık bilincine ve vicdana sahip her görüşten vatandaşlarımız tarafından büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşılanmıştır.
   Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı gerek yaptığı basın açıklamalarıyla, gerekse yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde; üniversitelerde yuvalanan ihanet şebekelerine dikkat çekmiş, gerekli önlemlerin alınması hususunda defalarca ikazda bulunmuştur. Bir ilim merkezi olması gereken üniversitelerimiz, insanlıkla hiçbir ilgisi bulunmayan aşağılık katil sürülerinin rahatça propaganda yapabildiği terör üsleri haline dönüşmüştür. Bu caniler güruhu, milliyetçi öğrenciler başta olmak üzere, üniversitede kendilerinden olmayan tüm öğrencilere karşı; tam bir terörist zihniyetiyle her türlü baskı ve yıldırma taktiğini kullanarak, öğrencilerin en temel hakkı olan okuma hakkını gasp etmektedirler. Üniversitelerimizin koridorları, bölücü terör örgütünün sloganları ve katillerin resimleriyle donatılmakta, Türk Bayrağı başta olmak üzere, Türklüğe dair hiçbir simgenin bulunmasına müsaade edilmemektedir. Bu soysuzlaşmanın en büyük sorumlusu, elbette ki bu yapılanmalara müsaade eden ve teröristlere çanak tutan AKP iktidarıdır. “Kardeşlik”, “Barış” ve “Analar ağlamasın” gibi masallarıyla taviz üstüne taviz vererek bölücüleri cesaretlendiren siyasi iktidar, içine düştüğümüz bu ihanet çukurunun başlıca müsebbibidir. Ancak “düşünce özgürlüğü” adı altında terörist faaliyetleri meşrulaştıran üniversite yönetimleri ve bölücü zihniyetin üniversite kadrolarına girmiş sözde öğretim elemanları ve üniversite yöneticileri de, gelinen bu noktada hükümetten daha az suçlu değildir.
   Öte yandan basın yayın organlarının çok büyük bir kısmının da meseleyi “sağ-sol çatışması”, “karşıt görüşlüler arası kavga” gibi basit sözcüklerle geçiştirdiği görülmektedir.
Tek dertleri okullarını tamamlayıp, milletine hizmet etmek olan Ülkücülerle; okula sadece terör örgütünün propagandasını yapmak için gelen hainlerin aynı kefede değerlendirilmesi eğer geri zekâlılıktan kaynaklanmıyorsa şerefsizliktir, namussuzluktur, ihanete ortak olmaktır!
   Fırat Çakıroğlu’nun kanı, siyasi iktidar başta olmak üzere; İzmir Valisinin, Ege Üniversitesi Rektörünün, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanının, İzmir Emniyet Müdürünün, üniversite güvenliğinin ve okula çok yakın olmasına rağmen zamanında olay yerine varıp, müdahale etmeyen sağlık görevlilerinin eline bulaşmıştır. Bu hadiseyi engelleyemeyenler, yapılan onca ihbar ve şikâyete rağmen görevlerini yerine getirmekten imtina edenler, vazife şerefine ve bilincine sahip iseler, üzerlerine yapışan bu lekeden kurtulmak için derhal istifa etmelidirler! İnsanlık vicdanı, vazife ahlakı da bunu gerektirmektedir.

   Buradan yetkililere çağrıda bulunuyor ve şu sorularımızın yanıtlanmasını talep ediyoruz:
İzmir Valisi Mustafa Toprak ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya;
Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz, şehit edilmesine neden olan olay gerçekleşmeden önce de tehditler almaktayken ve farklı zamanlarda bunları ekiplerinize bildirmişken neden herhangi bir önlem almadınız? Üstelik basit bir basın organının dahi takip ettiği, terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasına ait sosyal medya hesaplarından dahi bu tehditler savrulurken bunları hiç mi fark etmediniz? Bu husustaki ihmaller silsilesinin sebebi nedir? Bu tavrınız hükümetin yürüttüğü taviz ve ihanet politikaları sebebiyle terörist faaliyetlere göz yummanın bir parçası mıdır, yoksa emrinizdeki ekiplerin ihmalinden mi kaynaklanmaktadır? Eğer ekiplerinizin bir ihmali var ise bu kişiler hakkında ne gibi hukuki işlemler başlattınız? Fırat Kardeşimizi polis aracına almayı reddederek Türk Ceza Kanunu madde 83 kapsamında ihmali davranışla ölümüne sebep olan emniyet görevlileri hakkında ne gibi bir hukuki süreç başlattınız? Olayın doğrudan faili olan, öğrenci kılığındaki teröristler dışında ambulansın yolunu keserek olay yerine gelmesini engelleyen ve bu vesileyle Fırat Çakıroğlu’nu kasten öldürme suçuna iştirak eden kişi ya da kişilere yönelik herhangi bir soruşturma başlattınız mı?
   Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz,
Eğitim öğretim yuvası ve gelecek nesillerimizin hem bedenen hem aklen sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesine hizmet etmesi gereken üniversitenizin çeşitli fakülteleri, sınıfları ve öğrencilerin kullanımına açık diğer ortak alanlar bölücü örgüt sloganlarıyla, bölücübaşının posterleriyle, terör örgütü paçavralarıyla donatılırken; bunları yapan teröristler, başta milliyetçiler olmak üzere tüm öğrencilerin temel hakkı olan eğitim öğretim hakkını gasp ederken ve bu hadiseler sağır sultanın dahi kulaklarını çınlatmışken siz hangi gerekçeyle bu teröristlere kol kanat gerdiniz? Fırat Çakıroğlu kardeşimizi şehit eden soysuz terör örgütü mensubu olduğunu alenen beyan ederken, örgüt kamplarında çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken, öğrenciliğine devam etmesine neden müsaade ettiniz? Olayın gerçekleştiği Edebiyat Fakültesi’nin terör örgütünün cephaneliği, mağarası ve adeta karargahı haline gelmesine göz yuman fakülte yöneticileri hakkında başlatılmış veya bu acı olay üzerine başlatmayı düşündüğünüz herhangi bir hukuki süreç var mıdır?
   Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin, diğer bir ifadeyle Ege Üniversitesi’ndeki PKK üssünün Dekanı Ersin Doğer,
Fakülteniz koridorlarınızda ve duvarlarında yer alan sloganlar afişler sizin sanatsal bakışınızı mı yansıtmakta? Dersliklerde bulunması gereken sıra, masa ve sandalyelerin koridorlarda fırlatılmış ve kırık vaziyette yığılması, farklı yönetim anlayışınızın mı bir eseri? Akıl sahibi her birey gibi böyle bir yaklaşımın gerçeklerle bağlantısı olmadığı kanaatindeyiz. O halde geriye bir tek seçenek kalıyor: siz ve fakülte yönetiminiz ya korktuğunuz için acz içindesiniz ya da terörist faaliyetlere yardım ve yataklık yaparak Dekanı olduğunuz fakültede eğitim ve öğretim hakkının gasp edilmesine çanak tutuyorsunuz. Aksi takdirde sorumlu olduğunuz akademik birimin, terör örgütünün her türlü yapılanmasının istingâhı oluşunu, fakülte koridorlarının mağaraya çevrilmesini, kahpe saldırılarda kullanılan silahların saklandığı cephanelik olarak kullanılmasını nasıl açıklayacaksınız? Bu aciz yönetim anlayışınızdan mı vazgeçeceksiniz yoksa vazifenin gerektirdiği sorumluluk ve şeref mefhumlarından bir nebze de olsa haberdar olduğunuzu göstererek istifa mı edeceksiniz?
   Bu sorularımızın sadece basın açıklamasından ibaret olmadığını; tespit ettiğimiz ihmallerle alakalı olarak saydığımız kurum ve kişiler hakkında da hukuki süreçleri başlatacağımızı, gereken her türlü hukuki mücadeleyi vereceğimizi belirtmek isteriz.
Buradan bu vesileyle ülkemizdeki tüm üniversite yetkililerine ve güvenlik birimlerine bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Üniversiteleri terörist unsurlardan temizleyiniz! Aksi takdirde bundan sonra yaşanacak her türlü olayın sorumlusu sizler olacaksınız! Siz ve yandaş basın grupları her ne kadar görmezden gelseler de,
üniversitelerdeki terörist yapılanmalar sadece Milliyetçi-Ülkücü öğrencilere değil; geleceğimizin inşasını gerçekleştirecek tüm üniversite gençliğine yönelik bir tehdit ve tehlikedir. Bu soysuzların yoğunlaştığı üniversite ve diğer eğitim kurumlarının tamamında öğrenciler benzer sıkıntılara maruz kalmaktadır. Ülkücülerin gösterdiği sağduyuyu yanlış yorumlamaya devam edenler er veya geç hüsrana uğradıklarını muhakkak göreceklerdir!
   Bütün bu elim hadiselerin yanında Fırat kardeşimizin şehit edildiği olayın ardından terör örgütünün uzantıları tarafından, tamamen hastalıklı ve kahpe bir zihniyetin ürünü olan bir takım iddialar ortaya atılmış; aklı başında hiç bir kimsenin dikkate almayacağı bu safsatalar da birtakım basın kuruluşları tarafından haber yapılmıştır. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak elbette ki soysuz teröristleri muhatap alarak iddialarına cevap verecek değiliz. Ancak söz konusu iddiaların haber yapılması üzerine, Aziz Milletimize olay ile alakalı olarak bilgi vermeyi gerekli gördük:
   Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi olarak, bizzat ve görevlendirdiğimiz avukatlar vasıtasıyla, yaşanan olayların arka planı ve Fırat Ülküdaşımızın şehit edilişi hakkında gerekli bilgilere sahip olduk. Soysuz katilin kim olduğu ve kaç kişinin arkadaşlarımıza ne tür silahlarla saldırdığı konusunda da deliller ortadadır.
Katil, terör örgütü kamplarında ve kırsalda çekilmiş fotoğrafları bulunan, terör eylemleri gerçekleştirmek üzere üniversiteye sokulmuş bir militandır. Basın kuruluşlarının, kendilerinin de ifade ettiği üzere terör örgütü uzantısı olan bu soysuzların, adi ve alçak iddialarını haber yapmaları da bizleri şaşırtmış, üzmüş ve bir o kadar da öfkelendirmiştir.
Ülkü Ocakları olarak gerek bölgedeki arkadaşlarımız, gerekse avukatlarımız aracılığıyla olayı yakından takip etmekteyiz. Yasal sürecin sonuçlanmasını, soysuz katillerin cezalandırılmasının yanı sıra bu eylemleri gerçekleştiren suç örgütünün de çökertilerek üniversitelerden çıkartılmasını sabırla bekleyecek ve adalet yerini bulmadıkça da susmayacağız! Gerek meydanlarda, gerek üniversitelerde, gerekse adliye koridorlarında mücadele etmeye, milletimizi ve vatanımızı bu soysuzlardan ve sapık zihniyetlerinden muhafaza etmeye devam edeceğiz!
   Tekrar Şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Üzüntümüzün ve acımızın hiçbir zaman dinmeyeceğini, katillere karşı kinimizin ebediyete kadar süreceğini ifade etmek isteriz. Şehit Ülküdaşımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vebaline girenlerin peşini dünyada ve ahirette asla bırakmayacağımızı ilan ediyoruz!
Aziz Milletimize saygıyla duyurulur.

Olcay Kılavuz
Ülkü Ocakları Genel Başkanı
24.02.2015


  Editör :  TORLAKON

3290 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 27 Puan Verildi
 Kaynak :  TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Kategori ¬ TORLAKONDAN

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 Duyuru
  DEĞERLİ CANLAR MERHABA Torlakon ocağı, Türk Milletinin ve insanlığın bekâsı için tütmektedir. Nefesi olmak istiyorum, kâlbi vatan için atanın; sesi olmak istiyorum, toprakta kefensiz yatanın(TORLAKON)  

 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 1
 Bugün : 21
 Dün : 222
 Toplam : 826570
 Ip No : 34.204.176.125
     
 
 Vatan Size Minnettar
 

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 6.7917 6.8040
  Euro 6.3044 6.3461
 
 Hava Durumu 
 Reklam 

  
 

   © Copyright - 2008- TÜRK FİLOZOF TORLAKON - Tüm Hakları Saklıdır. 

TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.