Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
TORLAKONDAN - YABANCILARIN GÖZÜNDE TÜRKLER - TÜRK FİLOZOF TORLAKON
   
 YABANCILARIN GÖZÜNDE TÜRKLER

YABANCILARIN GÖZÜNDE TÜRKLER
 Yazı Boyutu

 Tarih : 24.05.2013 - 10:58:48


Türkü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türkün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne

 

 
 
***YABANCILARIN GÖZÜNDE TÜRKLER***

TÜRKLÜĞÜMÜZÜ UNUTTURMAK İSTEYEN SOYSUZLARIN GÖZÜNE GÖZÜNE…

Kimileri düşünceleriyle dünyaya yön veren birer filozof, kimileri icatlarıyla yeni ufuklar açan birer deha. Kimileri de büyük ordulara sahip komutanlar. Ortak noktalarıysa Türkler hakkında söz söylemiş olmaları. İşte dünyanın diğer milletleri gözünden Türkler ve tarihe not düşülen o sözler...

***
Türk, asillerin asilidir; yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. (Pierre Loti)

***

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. (Albert Sorel)

***

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. (Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru)

***

Eğer bir Türk devleti olmasaydı, mutlaka yaratmak gerekirdi. (THIERS)

***

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. (Lord Byron)
***

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. (William Pitt - İngiliz Devlet Adamı)

*** 

Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir. (Alman tarihçi HAMMER)

***
Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. (Çarnayev - Rus Komutan)

***
Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. (Moltke)

***
Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. (Andreas Phitiades)

***
Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. (Kayzerling)

***

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. (Mulman)

*** 

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar. (M. Montecuccoli - Avusturyalı Komutan)

***

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler. (Donaldson)

***

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. (Charles Mcfarlene)

***
Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. (Sir Julien Corbet)

*** 

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. (Hamilton)

*** 

Türklerle dost ol ama düşman olma. (Gianni de Michelis)

***

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. (Towsend - İngiliz Komutan)

***
Türkler Asya'nın güçlü ulusudur. (Albert Sorel)
***
Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. (Baron Büsbek)

***
Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. (Charles Macfarlene)

***
Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niçin sürüklemeli. (Antoine Galland)
***
Türklerin avrupa dengesi için gerekli bir unsur oldukları kesindir. (Lord Beaconsfield)

***
Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz. (Max Muller)

*** 

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. (Gelland - Fransız Bilgini)

*** 

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. (Albert Einstein)

*** 

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır. (Semame İbn-i Eşreş)

*** 

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. (Lady Mary Wortley Montagu)

***

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. (Comenius - Çek Bilgini)

***

Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. (William Martin)

***

Türk'ün şefkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu. Büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir. (Edmondo De AMICIS)

*** 

Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur. (Tasso - İtalyan Şair)

*** 

Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. (Decamps - Fransız ressam)

***

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor. (Pierre Loti)

***
Poltava'da esir oluyordum.
Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum.
Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi.
Gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim.
Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar,
beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim.
Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim;
şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim.
Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. (Demirbaş ŞARL)

***
İşte böyle…

Bizim Vatanımızı Tuna'dan, Nil'den dinle..

Sor Lale'ye, Sümbül'e; biraz da Gül'den dinle..

Bizi üç kıta değil, bu koca dünya tanır..

Hem bizi bizden değil, yedi kat elden dinle..

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE…

“Asalaklar, kendilerini taşıyanların kanlarını emerek teşekkür ederler!… Türk insanı, asalakları sırtında taşımaya ve beslemeye devam ettikçe, halsiz düşecek ve kendini savunamaz hale gelecektir. Dünyâ barışı ve insanlığın huzuru Türk birliği ve gücüne bağlıdır. Türk'ün boyun eğdirildiği bir dünyâda insanlık yerlerde sürünüyor demektir. Türk'e düşman olan, insanlığın da düşmanıdır, islâmlığın da.”(Filozof Torlakon)
 

  Editör :  TORLAKON

4275 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 59 Puan Verildi
 Kaynak :  TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Kategori ¬ TORLAKONDAN

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 Duyuru
  DEĞERLİ CANLAR MERHABA Torlakon ocağı, Türk Milletinin ve insanlığın bekâsı için tütmektedir. Nefesi olmak istiyorum, kâlbi vatan için atanın; sesi olmak istiyorum, toprakta kefensiz yatanın(TORLAKON)  

 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 11
 Bugün : 145
 Dün : 239
 Toplam : 738832
 Ip No : 54.235.4.196
     
 
 Vatan Size Minnettar
 

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 5.8094 5.8199
  Euro 5.1794 5.2137
 
 Hava Durumu 
 Reklam 

  
 

   © Copyright - 2008- TÜRK FİLOZOF TORLAKON - Tüm Hakları Saklıdır. 

TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.