Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
TORLAKONDAN - TIBBÎ İSTİHBARAT (Kurt Kağan KANİJE) - TÜRK FİLOZOF TORLAKON
   
 TIBBÎ İSTİHBARAT (Kurt Kağan KANİJE)

TIBBÎ İSTİHBARAT (Kurt Kağan KANİJE)
 Yazı Boyutu

 Tarih : 28.04.2009 - 23:49:50


İlk istihbarat örgütü Çin tarafından Göktürklere karşı 570 li yıllarda kurulmuştur. Budist rahipler tapınaklarda ve devlet kademelerinde eğitildikten sonra rahip, turist, tüccar ve HEKİM (doktor) rolünde gönderilmekteydiler.

 

TIBBÎ İSTİHBARAT

 

GİRİŞ:

 

İstihbaratla ilgili temel bilgilerden sonra bilinen ilk istihbarat örgütünden günümüze kadar tıp biliminin güvenlik içinde ne denli önemli olduğunu ve sağlık ile güvenlik temasını istihbarat başlığında toplamamızın nedenlerine geçmeden önce tarihten birkaç örnekle aktarmak uygun olacaktır.

 

İlk istihbarat örgütü Çin tarafından Göktürk’lere karşı 570’ li yıllarda kurulmuştur. Budist rahipler tapınaklarda ve devlet kademelerinde eğitildikten sonra rahip, turist, tüccar ve HEKİM (doktor) rolünde gönderilmekteydiler.

 

Tarihte bilinen ilk biyolojik silahın ise Tatarlar tarafından 1346 yılında Karadeniz kıyılarındaki Kaffa (şimdiki adıyla Feodossia) şehrinin kuşatması sırasında Cenevizliler’ e karşı kullanıldığını biliyoruz. Kuşattıkları Ceneviz kalesinin duvarlarının üzerinden vebadan ölenlerin cesetleriyle hastalık taşıyan ölü sıçanları şehrin üzerine atmışlar ve bu muharebenin sonunda şehri almışlardır.

 

1754-1767 yılları arasındaki İngiltere-Fransa savaşında Fransızlarla ittifak yapan Amerikan yerlilerine dağıtılan ve çiçek virüsü taşıyan battaniyeler ise bir çok yerlinin ölümüne sebep olmuştur.

 

Osmanlı’da padişah hekimlerinin hemen tamamı gayrı müslim olup büyük çoğunluğunun çift taraflı ajan olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri olan Spiridon Mavrogenis (Mavroyani Paşa) -Ege’de Mikonos adasından Rum asıllı- da saray doktoruydu ve Sultan II. Abdülhamid Han Hz.’nin özel hekimiydi.

Prof. Dr. S. Mavroyani Paşa  1867-1875 yılları arasında Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane (İstanbul Tıp Fakültesi) Dahiliye Kliniği’ne de başkanlık etmiştir. Ayrıca Sultan II. Abdülhamit Han Hz. tarafından  Osmanlı Gizli Polisi’ni  düzene sokmakla görevlendirilmiştir. Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin (Bibliotheque National) değerli/nadir eserlerin bulunduğu bölümünde, Mavroyani Paşa’nın yazdığı ve Osmanlı istihbarat örgütünün nasıl kurulduğunu anlatan bir kitap bulunmaktadır.(Basım tarihi 1891)

 

Bir başka saray doktoru olarak Fransız Mason Desjardin’in Sultan V. Murad’ın özel doktoru olarak Mavroyani Paşa için şunu söylemiştir: “Doğuda Abdülhamid’in doktorunun parmağı olmayan hiçbir siyasi olay, hatta hiçbir özel nitelikte olay yoktur…”

ABD’li psikiyatr Colin A.Ross “Bluebird: Psikiyatrlar Tarafından Kasıtlı Olarak Yaratılan Bölünmüş Kişilik” adlı kitabında şunları demektedir: ''BLUEBIRD Projesi'nde CIA, kasıtlı olarak kişilik bölünmesi yarattığı deneklerini gizli operasyonlarda kullanmaya çalışmıştır. Belgelerin incelenmesi sonucu bu inanılmaz deneylerde, 11 yaşındaki çocukların beyinlerine elektrodlar yerleştirildiği, 7-11 yaşları arasındaki çocuklara haftalarca, her gün, günde 150 mg LSD verildiği ve elektroşok yoluyla deneklerin hafızalarının silindiği, hayvanların beyinlerine elektrod yerleştirerek kimyasal ya da biyolojik saldırılarda kullanma çalışmaları yapıldığı biliniyor. 'Mançuryalı Aday' (orijinali 1962 yılında çekilen ve  beyin yıkama yöntemlerini konu alan bir film) kurgu değil gerçektir ve CIA tarafından 1950'lerde BLUEBIRD ve ARTICHOKE zihin kontrol programlarında yaratılmıştır.

 

 Görüldüğü gibi “Tıbbi İstihbarat” , kavram olarak geçmese de, tarih boyunca insan ve devlet kavramları ile birlikte var olmuş ancak günümüz koşullarındaki mevcudiyeti II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ve önemi giderek artmıştır. Bu kapsamdaki ilk sistemli yapılanma Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir.

 

TANIMI:

 

Yabancı ülkelerin askeri ve sivil sağlık bakım kapasiteleri ve trendleri; Dünya genelindeki infeksiyon hastalıkları riskleri; küresel çevre sağlığı riskleri; biyoteknoloji; nükleer, biyolojik ve kimyasal alandaki kendi tıbbi savunma düzeyleri ile diğer ülkelerin durumlarını  ve bu alanlardaki tüm bilimsel gelişmeleri güvenlik  açısından ele alan,

Tıp ve ilişkili diğer bilim dalarındaki tüm bilimsel çalışmaları değerlendiren; böylece her türlü bilgi ve tahminden yola çıkarak-tüm kaynakları da taramak suretiyle gerekli bilgi ve veritabanını oluşturan, savaş ve barış zamanları için gerekli olan ulusal planlamalarda kurumlar arası eşgüdümü tesis edecek stratejiler geliştiren istihbarat çalışmalarıdır.

 

MİSYONU:

 

Terörizmle küresel mücadele ve dolayısıyla savaş ortamının yaşandığı son yıllarda; gerek Doğu ve Güney Doğu Bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, gerekse üyesi bulunduğumuz NATO ittifakı kapsamında Dünya’nın değişik bölgelerinde konuşlanmış askeri gücümüzün sağlık durumlarını korumak;

Savaş halinde; harekat planlamalarında havadan indirme, denizden ya da karadan çıkarma gibi durumların tamamında Dünya’nın her bölgesine ait sağlık verilerini eş zamanlı ve güncel olarak tertip etmek suretiyle askeri gücün; ayrıca sivil savunma yapılanmalarında da bahse konu verilerle sivil kaynaklarımızın sağlık durumlarını korumak;

Barış halinde ise; ülkemize yönelik, sağlık durumumuzu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek, yürütülmekte olan aleyhte faaliyetlerin önceden tespiti, gerekli önlemlerin alınması ve karşı taarruzda bulunulması için gerekli stratejileri oluşturup devam ettirmek. 

 

İÇERİK VE KAPSAM:

 

Çevre Sağlığı:

Kimyasal ve radyoaktif kazalar,

Endüstriyel atıklar ve zehirler,

Çevreden kimyasal ve mikrobik kontaminasyonun (bulaşmanın) etkisinin ve askeri gücün sağlık durumunun değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi

Diğer çevresel risklerin tanımlanması,

Diğer ülkelerin çevre sağlığı konusundaki yayınlarının takip edilmesi ve bu ülkelerin çevre güvenliği alanındaki ulusal politika eğilimlerinin değerlendirilmesi.

 

Epidemiyoloji:

Uzun dönemli sağlık sorunlarının ve/veya infeksiyon hastalıkları risklerinin konuşlanmış askerler üzerindeki etkisinin derecelendirilmesine dair tanımlar, derecelendirme ve değerlendirmeler ile bunlar hakkındaki raporların hazırlanması,

Kasten yahut doğal olarak vuku bulan ve tehdit arz eden yabancı salgın hastalıklara karşı ulusal güvenlik bağlamındaki memleketin sivil savunma politikalarının formüle edilmesi ve alarm durumundaki hareket tarzları ile operasyonların belirlenmesi.

 

Temel Bilimler ve Biyoteknoloji:

Yabancı ülkelerin biyomedikal ve biyoteknik gelişmelerinin değerlendirilmesi ve bunların askeri tıp alanında uygulanması,

Yabancı ülkelerin askeri ve sivil farmasötik(ilaç) endüstrisindeki kapasitelerinin değerlendirilmesi,

Yabancı ülkelerin nükleer, kimyasal ve biyolojik savaşlara karşı savunma amaçlı olarak bilimsel ve teknolojik tıbbi gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi,

Kendi bilgi ve ekipmanlarımız ile teknolojilerimizin diğer ülkeler tarafından alınmasının ve  kullanılmasının engellenmesi,

Silah sistemlerinin desteklenmesi ve yabancı memleketlerde daha iyi muharebe desteği ve savunma için biyomedikal araştırma ve geliştirmelerle ilgili bilgilerin temin edilmesi.

 

Tıbbi Kapasite ve Yeterlilikler:

Yabancı askeri ve sivil tıbbi kapasiteler, tedavi olanakları, tıbbi personel, acil tıbbi müdahale durumu, lojistik, tıbbi malzeme ve ilaç endüstrisinin değerlendirilmesi,

Araştırma ve üretim olanakları veri tabanlarının ele geçirilmesi.

 

Tıbbi İstihbarat kapsamında şimdiye kadar genel kabul görmüş teamül içerik bizde de olmalıdır. Ancak bir kısmı bu kapsamda değerlendirilmekle birlikte bir kısmı da maruz kaldığımız tehlike ve tehditler itibari ile bunlara ilave olabilecek başlıklar şunlardır.

 

·          Çevre Sağılığı Risklerinin Elimine Edilmesi

·          Salgın Hastalıkların Eradikasyonu

·          Biyomedikal ve Teknik Gelişmeler

·          Silah Sistemlerinin Geliştirilmesi

 

(Non-Lethal Weapon (öldürücü olmayan silahlar) başlığı altında bilinen konvansiyonel silahlara alternatif olarak farklı silah sistemleri geliştirilmektedir. Bahse konu sistemlerden ilk bahseden 1986’da Yeltsin olmuş, akabinde bir Amerikalı albayın 90’lı yıllarda Amerikan Kara Harp Okulu’na sunduğu konu ile ilgili raporda Climate Control(İklim kontrolleri)den suni toprak hareketleri yani deprem silahlarına kadar çok farklı silah türlerinden bahsedilmektedir.)

 

·          Tıp Alanındaki Her Türlü Bilgi ve Verinin İşlenmesi İçin Otomasyon ve Enformasyon Sistemi

·          NBC Kitle İmha Silahları ve Savunma Politikaları

 

 

                       Kurt Kağan KANİJE

kurtkagankanije@yahoo.com

 

Yukarıdaki resimlerde;

Muhalif Rus gazeteci Anna Politkovskaya cinayetini araştırırken, 1 Kasım 2006 tarihinde Londra’daki bir lokantada KGB tarafından radyoaktif polonyum ile zehirlenen ve üç hafta sonra hayatını kaybeden eski KGB ajanı Aleksander Litvinenko,

Ülkesindeki 2004 seçimi öncesi “turuncu zehir” olarak anılan dioksin ile KGB tarafından zehirlenen Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko,

Afganistan, Tacikistan ve Çeçenistan’da 14 yıl boyunca(1988-2002) işgalci Ruslara kök söktüren ve 19 Mart 2002 tarihinde (çok sevdiği bir arkadaşındanmış gibi) gönderilen şarbonlu mektupla şehid edilen Emir HATTAB görülüyor.

DİKKAT!...

Hayatımızın neredeyse her alanında yer tutan plastik kaplar(pet şişe, bardak, tabak, çatal, bıçak vs), vücudumuza yerleşen DİOKSİN zehrinin ve hızla yaygınlaşan kanser hastalığının da ana kaynağı olmaktadır.

Plastik kapları hayatımızdan uzak tutmalı ve özellikle güneşte kalan veya buzdolabında dondurulmuş olan pet şişelerdeki sular kesinlikle içilmemelidir!...

(Torlakon) 


  Editör :  TORLAKON

6237 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 40 Puan Verildi
 Kaynak :  EFRASYAP.COM

 Kategori ¬ TORLAKONDAN

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 Duyuru
  DEĞERLİ CANLAR MERHABA Torlakon ocağı, Türk Milletinin ve insanlığın bekâsı için tütmektedir. Nefesi olmak istiyorum, kâlbi vatan için atanın; sesi olmak istiyorum, toprakta kefensiz yatanın(TORLAKON)  

 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 4
 Bugün : 55
 Dün : 222
 Toplam : 826604
 Ip No : 34.204.176.125
     
 
 Vatan Size Minnettar
 

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 6.7917 6.8040
  Euro 6.3044 6.3461
 
 Hava Durumu 
 Reklam 

  
 

   © Copyright - 2008- TÜRK FİLOZOF TORLAKON - Tüm Hakları Saklıdır. 

TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.