Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
HAYAT DERSİ - En kısa ÖĞRETİ nedir? - TÜRK FİLOZOF TORLAKON
   
 En kısa ÖĞRETİ nedir?

En kısa ÖĞRETİ nedir?
 Yazı Boyutu

 Tarih : 13.02.2009 - 16:28:48


Tarih boyunca düşünürler, hayata anlam verme ve insana huzur sunma yolunda telkin vermişler, öğreti sunmuşlardır. Yaratılanı korumayı amaçlayan ve aklın onaylayacağı en kısa ifadeye öğreti denir. Öğretinin en kısa olanına gelince: Türk Filozof Torlakon

 

En kısa ÖĞRETİ nedir?

Her biri değişik yer ve zamanlarda dünyaya gelen Ademoğlu,

Hayata anlam arar, kendi aklı ve mantığı ölçüsünce.

Kaynağı Tanrı olan bilgileri kendi nefsine uydurur.

Hızını alamaz ve kendini Tanrılaştırırken, Tanrıyı da kendileştirir.

Bunun sonucu da “Aklından zoru olan” Tanrılar türer:

"Tevrat bize erkekleri, bebekler dâhil çocukları, kadınları ve yaşlıları hatta evcil hayvanları öldürmemizi emrediyor" diyen bir hahamın aklına uyanların, veya;

"Onların her şeylerini tamamen yok et, ve onları esirgeme; erkekten kadına,çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür." diye yazan bir kutsal kitabın emrini yerine getirmeye çalışanların, ya da;

“Yeryüzünü yakıp cehenneme çevirdiğimizde Tanrı ödül olarak bize yeryüzünde cennet yaratacak. Öldürdüklerimizi de kendisine sunduğumuz kurbanlar sayacak.” inancında olanların akıllı olduklarına ve daha da ötesi insan olduklarına inanmak akıllara zarardır, zulümdür, işkencedir.

“Dinsel nakilleri akıl süzgecinden geçirmeyenlerin Tanrıları şeytana dönüşür.”(Torlakon öğretisi)

Akıl, iyi ve kötüyü birbirinden ayıran olgudur.

Akıl, vicdan ile hayat bulur, bilgi ile beslenir, zeka ile desteklenir, mantık ile tartılır.

“Doğru bilgiyle desteklenmeyen mantık terazisi yanlış tartar.”(Torlakon öğretisi)

Akılsız vicdan olabilir fakat vicdansız akıl yaşayamaz.

Akıldan yoksun oldukları halde, vicdan ve merhametleriyle insanları imrendiren davranışlar sergileyen hayvan ve delilere sıkça rastlanır(Bir doğa uzmanı olarak, gözyaşı döken o kadar çok hayvan gördüm ki, ben de onlarla hemhal olup ağladım).

Birbirlerine ezelî düşman oldukları halde dostluk kurabilen veya birbirinin yavrularını sahiplenip bakımını üstlenen fare-kedi-kuş-köpek vb gibi hayvancıklar, kendi yavrusuna bile sahip çıkmak istemeyen Ademoğluna büyük bir ibrettir…

Dolayısıyla;

“Benim o konuda bilgim yoktu” veya “Beni yanlış bilgilendirmişler” savunması yapanlara “Peki, aklın da mı yoktu? Ya vicdanını nereye koydun? Merhametini nerede yitirdin?...” diye sorulur.

Her değerin her devirde istismarcıları olmuştur ve olmaya devam edeceği de Ademoğlunun doğası gereğidir. Din de ilk insandan bu yana toplumların yaşamında ilk sırayı alan bir değerdir. Önceleri kendilerini “Tanrı’nın taşeronu” olarak gören din temsilcileri, zamanla hızlarını alamayıp kendilerini Tanrılaştırma ve Tanrı adına hüküm türetme yoluna gitmişlerdir. Günümüzde bunun en çarpıcı örneği, Yahudi inancı(Tevrat) da karşımıza çıkmaktadır. Hristiyan dünyasının aklı başında papazları da, saltanatlarını kaybetmemek için gerçekleri dile getirmeme ve ört bas etme yolunu izlemektedirler. Üç kuruşluk dünya keyfi için inancını satan ve dinini tahrip edenler az da olsa İslâm dünyasında da karşımıza çıkmaktadırlar. Bir yanda Kur’an’a “Şeytan ayetleri” diyerek küfür dünyasında el üstünde tutulan mürted Salman Rüşdi, diğer yanda İslâm peygamberini çirkin karikatürlere konu eden ve Danimarka hükümetinin koruması altında yaşamayı sürdüren Kurt Westergaard, öte yandan da dinî kimliklerini ve kendilerine olan güveni suistimal ederek yüz kızartıcı eylemlere konu olan yüzkarası yaratıklar…

Ondört milyon Yahudinin dünyada kurduğu etkinlik akıllı oluşları veya çok çalışkan oluşlarından değil; sapık da olsa inançta inat, birbirlerine olan tutkunluk, belirli bir hedefe planlı olarak gidiş ve amaca ulaşmak için her yolu mübah gören Makyavelist hareket tarzını uygulamalarından dolayıdır.

“Para gölgede kazanılır” diyerek dünya ticaretini ele geçirmiş ve para musluklarının başına geçmişlerdir. Kılıçla köleleştiremedikleri toplulukları parayla satın alarak veya borca batırarak köleleştirmektedirler.

Nüfusu 300 milyon olan ABD bir avuç Yahudinin, burnuna zincir takıp oynattığı ayıdan farksız bir haldedir.

Tarih boyunca eriştikleri gücün zirvelerinde olan Yahudiler, son çılgınlıklarını 3. Dünya Harbini çıkartarak ortaya koyma arefesindedirler. Zaten Dünya’nın büyük bir ekonomik kriz geçiriyor olması, Dünya silah sanayisine de hakim olan Yahudiler için kaçırılmak istenmeyecek bir fırsat durumundadır. Bu savaşın nükleer bir savaş olacağı, bu zamana kadar olanların hiçbirine benzemeyeceği(Kıyamet savaşı), milyarlarca insanın canına malolacağı ve Dünyayı da yaşanmaz bir hale getirip Cehenneme çevireceği apaçık ortadadır.

Bu Cehennem Savaşı’nın çıkmasında pay sahibi olmak istemeyen her kişi:

Harcadığı her kuruşun kimlerin cebine gittiğine,

Söylediği her sözün kimlerin işine yaradığına,

Yaptığı her işin kimlerin çıkarına aracı olduğuna âzam’i dikkat etmek zorundadır.

Yahudilerin akıllı olanları, Yahudiliği(Tevrat’ı) ret edenleridir. Ve onların sayısı da binde bir bile değildir. Eğer 14 milyon kişiden 14 bini akıllı olduklarını ispat ederek ortaya çıksalar ve bu felakete doğru gidişe tepki verselerdi, dünyadaki barış ve huzur umudu bambaşka olurdu. Hristiyan dünyası da maalesef Yahudilerin azmasına fırsat vererek, Cehennem Savaşı’na çanak tutmakta veya seyirci kalmaktadırlar. Akıllı olsalardı ortaya koyarlardı.

Bu durumda; Dünya’yı idare edenlerin çok zeki veya kurnaz oldukları öne sürülebilir belki fakat, akıllı olduklarını söylemek mümkün değildir…

İslâm dünyası, babasını kaybederek perişan olan veya üvey babalar elinde maskara edilen çocukların durumuna düşürülmüş, garipleşmiştir. İslâm inancı “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” buyurduğu halde, bir araya gelecek akıl ve iradeden yoksundurlar…

“Dünya barışı ve insanlığın huzuru, Türk Birliği ve gücüne bağlıdır. Türk’ün boyun eğdirildiği bir Dünya’da insanlık yerlerde sürünüyor demektir.”(Torlakon öğretisi)

Komşumuz Irak “Arz-ı Mev’ud”a büyük ölçüde dahil olmuştur. Bilim adamları, yönetici konumundakiler ve seçkin Iraklılar, ABD ve İsrailli ajanlarca yok edilerek halkın iradesi kırılmış; işsiz güçsüz perişan halde işgalcilere mihnet eder ve merhamet diler hale getirilmişlerdir. Irak Kürtleri de Yahudi Barzani aracılığıyla denetim altına alınıp “Büyük İsrail” inşasına taşeron yapılmışlardır. Türkiye’deki taşeron yandaşları da bu işe dahil olma yolunda hızla ilerlemektedirler. Sürdürülmekte olan Ergenekon adlı dava, yandaş taşeronların ekmeklerine ballı kaymak sürmekte; gerçek terör örgütleri ve katilleri aklamakta; Türk Milleti’nin düşmanlarına da göbek attırmaktadır. Ortada gerçekten bir terör örgütü varsa ve isim olarak da Ergenekon’u seçmişse, ona ETÖ değil SETÖ(Sözde Ergenekon Terör Örgütü) demek daha doğru düşer. Türk Milletinin var oluş destanının adı olan Ergenekon’u terörle özdeşleştirenler, asil ve aziz Türk Milleti’nin açık düşmanlarıdırlar…

Arz-ı Mev’ud içersinde kalan Suriye “Kolay lokma” olarak görülmekte ve etrafı  uyandırıp ürkütmemek için avlanılması sonraya bırakılmaktadır.

Yarıdan fazlası(Ankara-Kapadokya hattının doğusu) Arz-ı Mev’ud içinde kalan Türkiye’nin parçalanma ve işgal hesabı, İran’ın işinin bitirilmesi sonrasına bırakılmıştır. Çünkü öncelikli hesap, Türkiye’nin İran’a karşı kullanılması ve de savaştırılması üzerinedir. Bu durum, İran’ı Türkiye’ye karşı kullanamayacakları düşüncesinden dolayıdır…

Küresel sömürünün beyni olan siyonizmin bu büyük hesabını tersine çevirecek olan iki komşu ülke İran ve Türkiye’dir. İran geçen süreyi lehine çevirmeyi başarırken, küresel sömürü kıskacından kendini bir türlü sıyıramayan Türkiye için tehlike çanları çalmaya devam etmektedir…

Bu dünyada aptala acıyan kimse bulmak mümkün değildir.

“Asalaklar, kendilerini taşıyanların kanlarını emerek teşekkür ederler.”(Torlakon öğretisi)

Tarih boyunca düşünürler, hayata anlam verme ve insana huzur sunma yolunda telkin vermişler, öğreti sunmuşlardır.

Yaratılanı korumayı amaçlayan ve aklın onaylayacağı en kısa ifadeye öğreti denir.

Öğretinin en kısa olanına gelince:

Türk Filozof Torlakon’a göre hayatın anlamı; “Hay’dan gelip Hû’ya gidilen kısacık ömürde Hakk’a riayet etmektir.”

Hay: Tanrı’nın “diri” demek olan adıdır.

Hû: Tanrı’nın “O” demek olan adıdır.

Hak: Tanrı’nın “Hakikat, gerçek, doğru, hak” demek olan adıdır.

Hayatın anlamını biraz daha kısaltalım: Hakk’a riayet etmek.

Ve tek heceye indirelim: Hak.

İşte en kısa öğreti “gık” diyecek kadar bile nefes istemeyen bu “Hak” sözcüğüdür.

Hak, gerçektir.

Hak, doğrudur.

Hak, hissedir-adalettir-iyiliktir-yardımdır-yaratılanı korumaktır…

İnsan hakkıdır, hayvan hakkıdır, bitki hakkıdır…

“Tüm yaratıkların hayat hakkına saygılı ol; karınca da dünyaya bir kez gelir.”(Torlakon öğretisi-1)

Ana-baba hakkıdır, eş-dost hakkıdır, komşu-kul hakkıdır, ataların hakkıdır…

Börtü-böcek hakkıdır, kuş-kurt hakkıdır, arı-karınca hakkıdır…

Tüm yaratılmışları besleyip türeten tabiatın hakkıdır…

Hiç kimse görmezden gelerek karıncayı ezemez.

Hiçbir kul korktuğu bahanesiyle örümceği öldüremez.

Hiçbir akıl sahibi kendisine nefes aldığı havayı sağlayan yeşilliği kurutamaz, tabiatı kirletemez. Vatanını seven kimse sokağa tüküremez…

“Yeryüzünü cennete çevirme gayretinde olmayanların, Tanrı’nın cennetini istemeye de hakları olmaz.”(Torlakon öğretisi)

İnsan kendi bedenine de haksızlık yapamaz. Onu sağlıklı tutmak için elinden geleni yapmak, Mevla’nın emanetine sahip çıkmak, Yaradan hakkına riayet etmek sorumluluğundadır.

Ekmek derdi için çalışırken, çöken kanalizasyonda ciğerlerine pislik dolarak boğulup can veren bir kul Tanrı’nın cennetini umabilir.

Oysa; sigara, alkol vb ile bedenlerini kirletip çürütenler hangi hakka veya akla dayanıp umacaklar…

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”(Nahl sûresi,90)

“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.”(Tîn sûresi,4-5)

Konunun en başına dönecek olursak:

Aşağıların en aşağısı kılınan Ademoğlu, azgınlık ve sapkınlıkta sınır tanımaz.

Filistin’de yüzlerce insanı katleden ve “Gazze’ye atom bombası atalım!” teklifinde bulunanların nasıl bir akıl ve insanlık seviyesinde oldukları ibret-i âlemdir.

Ülke sınırından 2-3 km öteye atılan atom bombası nelere mal olur?

Kirlenen havayı onlar da solumayacak mı?

Kirlenen suları onlar da içmek durumunda kalmayacak mı?

Kan ve gözyaşıyla yoğrulan, radyasyonla kirlenen toprak onlara nasıl bir huzur sağlayacak?...

Sözüm İNSAN olana:

Ey insan!

Dinle – dindir!

Hastayı dinle, sancıyı dindir.

Dertliyi dinle, ızdırabı dindir.

Yoksulu dinle, sefaleti dindir.

Acıkanı dinle, açlığı dindir.

Susuzu dinle, susuzluğu dindir.

Torlakon’u dinle, savaşı ve gözyaşını dindir.

Din’le vahşileşip insanlıktan çıkmayı bırak!

Tanrı(?) kan istiyorsa bırak kendi savaşsın!

Sen yapabiliyorsan dinle – dindir.

Zararsız din’le zararı dindir.

Aksi takdirde;

Bugün Gazze, yarın Gaziantep, öbürsü gün cehennemin dibi…

Son sözüm 1972 yılında ölen meczup Osurgan Buyday’dan olsun;

“Akıl olmayınca neylesin fikir, Abdil garıyı boşamış neylesin Bekir.”

ESEN KALSIN KAVİM KARDAŞ ve İNSANLIK DERDİNDE OLANLAR…

Türk Filozof TORLAKON

  Editör :  TORLAKON

5388 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 434 Puan Verildi
 Kaynak :  TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Kategori ¬ HAYAT DERSİ

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 Duyuru
  DEĞERLİ CANLAR MERHABA Torlakon ocağı, Türk Milletinin ve insanlığın bekâsı için tütmektedir. Nefesi olmak istiyorum, kâlbi vatan için atanın; sesi olmak istiyorum, toprakta kefensiz yatanın(TORLAKON)  

 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
DÜNYAYA SÖZLER DÜNYAYA SÖZLER
Ah Ömrüm Ne tez eriştim güzüne senin Geriye dönüp baktığımda, daha dün gibi; şu çocuğunki hâlim. Küçücük bir farkımız var belki; O, büyüklerinin pabuçlarını giymiş de dolaşıyor, benim ise hiç olmamıştı pabucunu giyebileceklerim. Hoş, şimdi bile yok...
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 5
 Bugün : 166
 Dün : 225
 Toplam : 725069
 Ip No : 52.23.192.92
     
 
 Vatan Size Minnettar
 

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 5.2964 5.3059
  Euro 4.7673 4.7988
 
 Hava Durumu 
 Reklam 

  
 

   © Copyright - 2008- TÜRK FİLOZOF TORLAKON - Tüm Hakları Saklıdır. 

TÜRK FİLOZOF TORLAKON

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.